جمــــــــله را جدی رقم بنموده اند!

جمــــــــله را جدی رقم بنموده اند!

امروز دوست خیلی قدیمی و فرهیخه م رو دیدم

- همه دوستای تو فرهیخته اند اصلا پرریخته توشون نیس!

-  چیه بازحسودیت شد؟!

...

داشتم می گفتم امروز اون دوست عزیز خیلی خیلی فدیمی رو که پیش ازینم بیش از این مهر و محبت داشت، آشنا شدم... ببخشین دیدم.

یعنی این حسین اقا بود که بعد از نمازخبر داد آقا حسین تو اتاق بغلی نشسته. برای کاری به ادارشون که رفته بودم.

گفتم: اگه ممکنه بهشون بگین من اینجا هستم!

بعد از چند دقیقه آمد. چه جور هم آمد! خندان و بشاش؟ دیگه فراموشم شد برای چه کاری آنجا بودم....

گفت: چه خبر؟

- سلامتی.

چه کار میکنی، می نویسی؟

- نه مثل سابق، دیگه حوصله ام قد نمی ده! ... راستی کتاب اخیرت محشر بود!...  ضمنا من از بخشهائی ش استفاده کردم! مخصوصا اون  حکایت منظوم مرد شوخ طبع خوب طبع که بعد از مرگ او را در اوضاع اسفناک  در خواب می بینند:

در زمان ناصــر الدین شـــــــــــــاه راد

بود در تهران یکی طیــــــــــــــبت نژاد

....

رفت از دنیا کســــــی او را بخواب

دیدبا صد پــــــــــیچ تاب و اضطراب

....

نامــــــــــه اعمال آوردنــــــد پیش

دیدم آوخ در تمام عــــــمر خویش

هرچه شوخی کرده ام بی جون و چند

جمــــــــــــــله را جدی رقم بنموده اند!

...

با اجازتون این حکایت رو چندین مرتبه ضمن سخن آوردم، ... ضمنا اون عکسی رو که در همایش انداختیم، برایت نگهداشته ام...

بعدسئوال کردم فلانی را می بینید؟آخه  سابقا خیلی با دوستان در ارتباط و اخت بود.

گفت: دیگه وقت نمی کنم. معمولا خونه هستم و هر کی زنگ بزنه میگم تو خونه ام.!...........................................................

از راست به چپ: حسین دلدار: نویسنده ی کتابهای عیاران، شیخ اسماعیل تائب.../دکتر./سید مرندی: مورخ، کاریکاتوریست نویسنده کتاب تاریخ مرند.

واز چپ به راست: طهمورثی:روزنامه نگار... 

/ 0 نظر / 2 بازدید