من آنم که ضاک را کاوه کشـت

حجه الاسلام نیر تبریزی زبان حال لاف زنها را ضمن ابیاتی شیرین بیان کرده است که تقدیمتان می گردد:

به بیهوده کوبی تو سندان به مشـت

من آنم که ضحاک را کاوه کـــــــشت

من آنم که شـد حاتــــــــــــم نامــدار

به جود و ســــــخا شــــــهره روزگار

من آنم که رستـــم به اسفــــــندیار

ز تیر دو شاخه جـــــهان کــــــرد تار

من آنم که جالوت را روز جـــــــــنگ

بر افکـند داوود با تیـر و ســــــــــنگ

/ 1 نظر / 25 بازدید
دلدار بناب

سلام ملای عزیزم تشویش اذهان آن هم تو روز روشن!!!! اگرچه خدمت حجت الاسلام نیر ممقانی بیش از دو دهه است که ارادت دارم اما دروغ پراکنی به این بزرگی را حتی از او بر نمی تابم. آخه عزیز دل برادر ضحاک را کی کاوه کشته؟ کاوه به دست فریدون اسیر شد و به دم اسبی چموش بسته شد و در غاری در کوه دماوند زندانی شد. آخه ایرانی ها حتی قبل از اروپایی ها و آمریکایی ها با مجازات اعدام مخالف بودند! در جریان استبداد صغیر هم که جناب محمد علی شاه نمایندگان مردم را به توپ بست و مشروطه را بر انداخت و هزار جنایت بی نظیر کرد ، بعد از فتح تهران نه تنها کسی نگفت جناب دیکتاتور و آقای جلاد بالا ی چشمت ابروست که با سلام و صلوات فرستادند در جاهای توریستی روسیه گردش کند و سالیانه یک صد هزار تومان هم از جیب ملت برایش حقوق تعیین کردند - البته با حساب امروز و احتساب تورم 27در صدی اعلام شده توسط بانک مرکزی!!! یقینا از میلیارد تومتن می بایست بیشتر بوده باشد الله اعلم بالصواب _ تا بخورد و خوش بگذراند و به ریش مردم قدر شناس خود بخندد. حالا دیدی مردم ما چقدر قدر شناس و قلب شناس هستند... ضمنا باز ضحاک را ضاک نوشتی و ح را انداختی!!! آن وقت شما بیا با نی