چرا عیب همدیگر را می گوییم

چرا عیب همدیگر را می گوییم

مثنوی/ دفتر دوم/ 881

 

هر کسی کو عیب خود دیدی زپیش
کی بدی فارغ خود از اصلاح خــویش  

ترجمه ترکی استانبلی

Herkes, önce kendi kusurunu görseydi halini ıslahetmekten gaflet eder miydi


 

 

 

غافلند این خلق از خود ای پدر

 

لا جرم گویند عیب همدگر


   Halk kendisisinden gafildir babam gafil. Onun için birbirlerinin kusurunu görürler.

/ 1 نظر / 55 بازدید
عرفان

برای پوشوندن عیبای خودمون عیبای بقیه رو میگیم ...