الموت لا ولدا یبقــــــی و لا والدا


امیر مومنان علی (علیه السلام ) وصى و جانشین پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم خواند: 

الموت لا ولدا یبقــــــی و لا والدا
هذا السبیل الى ان لاترى احــدا
هذا النبى ولم یخلد لامـــــــــــته
لو خلد الله خلقـــــــــا قبله خلـدا
للموت فینا سهــــام غیر خاطـئة
من فاته الیوم سهم لم یفته غدا
مرگ نه پدر و نه فرزند را باقى نمى گذارد و برنامه مرگ همچنان ادامه دارد تا همه بمیرند.
مرگ حتى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم را براى امتش باقى نگذاشت اگر خداوند کسى را قبل از پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم باقى مى گذاشت او را نیز باقى مى گذاشت ناگزیر ما آماج تیرهاى مرگ که خطا نمى روند واقع مى شویم که امروز مورد اصابت تیر مرگ نشدیم فردا او ما را از یاد نمى برد.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید