چند جور ... چند نوع... به چند دلیل

 

امشب چیزی ندارم بنویسم و اما خودم را ملزم کرده ام بنویسم، برای همین مینویسم.

-         در این صورت وای بحال اونائی که این پست را می خوانند!؟

-          چرا؟!

-         برای اینکه وقتشان را می گیرد وچیزی بهشان نمی دهد!

-     نه وقتشان  گرفته نمی شود! برای اینکه خوانندگان مطالب من یا از دوسا نند یا از غیر دوستان! دوستان هم دو نوعند یا کسانی هستند که عیوب را می بینند و اغماض دارند و یا اصلا از بس مرا دوست دارند که معایب را نمی بینند و آنها که معایب را می بینند، توجیه می کنند و یا اینکه توجیه نمی کنند و بزرگش می کنند و آنها که معایب را بزرگ می کنند، دو جورند یا از خبث ذاتیشان است و یا مثل عقرب غرض و مرضی ندارند و از روی عادت نیش می زنند  آنها که  نیش می زنند باز دو جورند یا نیش می زنند طرف می میرد و یا اینکه طرف کمی آن قسمتش درد می گیرد و باد می کند.  باد که کند بعدا به خارششان می اندازد و یا نمی اندازد و اگر به خارششان انداخت می خارند و یا نمی خوارند و اگر نخارند یا  ...

     پس دوستان چند نوعند و یک نوعشان معایب را نمی بینند و یا این ندیدن بر می گردد به کاهلی و بی شعوری خودشان و یا می بینند و انگار نمی بینند و اگر نمی بینند عمدا میگویند خوب کم کم اصلاح می شود و این جور دوستان یا به روی آدم  نمی آورند و یا می آورند و اگر به روی آدم بیاورند، من ناراحت می شوم و یا نمی شوم و اگر ناراحت بشوم یا بد و بیراه می گم و یا نمی گویم و اگر بد و بیراه بگویم می گردم آن فحشاهایی را بهش میدهم  که دیگه پشت سرش را نگاه نکند و یا فحشهایم را با خنده  پوز خند  است که زیاد ناراحت نشود و اگر زیاد ناراحت شد یا باز می روند پشت سرشان را نگاه نمی کنند و بعد از بیست سال کینه از دلشان زدوده نخواهد شد و یا اینکه بعدا فراموش خواهند کرد و اگر فراموش کنند باز به دو علت است، یا اینکه حافظه خوبی ندارد و یا اینکه بنا به مصلحتی باز گشته و یا اگر مصلحتی بوده، بر گشته یا میخواهد تلافی کند و یا اینکه عفو کرده و اگر عفو کرده آدم خوبی است و اگر آدم خوبی است بدو علت است یا اینکه تربیت خانوادگی دارد و یا ندارد و اگر ندارد چطور توانسته عفو کند و اگر ندارد باز به دو دلیل است و شنیده از اینجا و آنجا که فضیلت است و یا خودش در کتابها خوانده و اگر در کتابها خوانده آن کتابها  چند نوع بوده اند ...

-     خلاصه کسانی  میان از مطالب وب ما دیدن کنند از دوستانند که دنبال مطالب خوب می گردند و یا از دشمنان و غیر دوستان اگر از دشمنانند این دشمنان کمی به ما محبت دارند و اگر محبت دارند یا  نمی آیند و یا اگر می آیند ناشناس و مخفیانه می آیند و گشتی می زنند و می روند و اخیر کشف کرده ام که دشمنان از دوستان بیشتر به وب ما سر می زنند و اگر بیشتر سر می زنند به دو دلیل است یا  می خواهند ببینند من در باره شان چی نوشته ام و یا اصلا همین دشمن بودن ما درشان حالتی بوجود آورده که نمی شود نیایند و اگر نمی شود نیایند باز به چند دلیل است اول یا اینکه اینتر نت دارند و میگویند به جهنم بریم ببینیم فلانی چه نوشته و یا چه عکسی گذاشته و یا اصلا می آیند ببینند باز چه دسته گلی به آب داده ام. دسته گلهائی که به آب می دهم چند جورند یا از نوع دستوری است و یا از نوع املائی. اگر از نوع املائی است جوابشان را داده ام و اگر از نوع دستوری است این بر می گردد به بی سوادی اینجانب!

خلاصه به هر طرف که نگاه کنی، و هر چه دور اطرافت باشه چند جور و چند نوع است و خود این چند جور بودن نیز دو نوع است ....

- بسه دیگه ... برو بخواب فردا باید صبح زود انشا الله از خواب پاشی...

/ 1 نظر / 22 بازدید
AvInna

خیلی جورواجور نوشتید ... قشنگ بود![لبخند]