بارون اومد...

بارون اومد...

! هرچی از دل قلم بزنه بیرون مال منه. ...هوا بهاریه! بارون  نذاشت بریم بیرون! میخواستیم روز جمعه ای بزنیم بیرون.

 بارون  اومد، تماشائی بود ازپشت پنچره. مثل ژله کش می امدن از دل آسمون تا زمین. حبابا  ترکیدن! گربهه اومد لب هِرّه، میو کرد.

...برای یا کریما یادم رفت دونه بگیرم! از روی دیوار میان پایین، بعد پر می کشن.

بارون بند اومده...

بارون میاد! اومدن پائین و بعد صدای صفیر بالاشونو شنیدم که پر کشیدن و رفتن بالا.

...

پرویز زنگ زد گفتم: هوا ابریه داره بارون میاد! گقت: هوای اینجا سرده، دلم تنگ شده براتون... این سربازی تموم نمیشه!

بارون بند اومد! یا کریما امدن پائین. صدای میو گربهه اومد. پرکشیدن و رفتن نشستن رو دیوار.

/ 2 نظر / 2 بازدید
طلبه خوش تیپ

سلام برادر بلند پرواز ديگه نيستي كجايي سري بزن منتظرتم [گل]