شعری ترکی از شهریار

میخوام این چند بیت رو که سرایندش شهر یار است، براتون، مخصوصا به دوستانی که اصلا و ابدا ترکی نمی دانند ترجمه کنم. این شعر استاد زیاد پیچیدگی ندارد و بسیار ساده است اما دلنشین. حرف دل است و از دل بر خاسته لا جرم بر دل نیز می نشیند.

آغیز یئمیشی= آعیز بمعنی دهان است و یئمیش هم بمعخی خوردنی.  آغز یمیشی یعنی خوراکی و یا خوردنی.

بیرگون آغیز قالی بوش

لغات: بیر: یک. گون: روز. آغیز: دهان. قالی(قالار): می ماند.

برگردان مصرع: روزی هست که دهان آدم خالی می ماند یعنی چیزی نیست که آدم شکمش را سیر کند.

بیر گون دولی داد اولی

لغات:  دولی: پر، مملو. داد: مزه.

ترجمه مصرع: یک روز هم دهان پر از مزه می شود. یعنی روز ی آدمی فراوان می شود و آنوقت از انواع و اقسام خوردنی ها که قسمتش بوده می خورد.

گون وار کی، هئچ زاد اولماز،

لغات:  گون: هم بمعنی خورشید و هم بمعنی روزاست بسته به قصد و نیتکار برنده ممکن است معنی اول و یا دوم را بدهد.  وار: هست. کی: که. هئچ: هیچ. زاد: چیز، البته در عربی بمعنی توشه است. اولماز: نمی باشد، نیست.

معنی مصرع: یک روز هست که چیزی نیست، یعنی چیزی نداری که بخوری یا بپوشی.

 

گون وار کی هر زاد اولی

لغات: این مصرع لغاتش تکراری است. الا هر: همه چیز.  اولی(اولار) هست یا می باشد.

معنی مصرع: روز هست که هر چیزی هست و پیدا می شود!

بختین دورا، باخارسان

لعات: بخت + ین = بخت و اقبال تو. دورار (دوراندا): بلند می شود. باخار سان: نگاه می کنی( باخماق) نگاه کردن.

معنی مصرع: می گوید هنگامی که بخت بتو رو که آورد، می بینی...

یادلار قوهوم قارداش دی

لغات: یاد+ لار= بیگانگان.  قوهوه: قوم و خویش. قارداش: برارد.  دی: است

بیگانگان قوم و خویشند....

آمما بختین یاتاندا

لغات:  آمما: همان «امّا» است. ترک زبانها سعی می کنند هنگام نوشتن این کلمه بصورت فک ادغام بنویسند که بنظر من دستکاری موارد این چنینی صلاح نیست!  یاتاندا: در وقت خفتن.

معنی مصرع: اما زمانیکه بختت خفته است...

قوهوم قارداش یاد اولی

لغات: تکراری

معنی مصرع: قوم خویش همه بیگانه می شوند

چالیش آدین گلنده

لغات: چالیش: تلاش کن.  آد + ین = نام تو. گلنده: هنگامی که نامت می آید.

معنی مصرع: تلاش کن ( بعد از مرگت) وقتی نامت می آید...

رحمت اوخونسون سنه

لغات: رحمت: مجازا سوره فاتحه. اخونسون: خوانده شود. سنه: برای تو.

معنی مصرع: رحمت  برای تو خوانده شود. حاصل: سعی کن چنان زندگی کنی که وقتی نامت جائی برده شود بگویند خدا رحمتش کند.

دنیادا سندن قالان

لغات: دنیادا: در دنیا(دا= در)  سندن: از تو (دن = از) قالان: ماندنی.

معنی مصرع: در دنیا چیزی که از تو می ماند...

آخیردا بیر آد اولی

لغات: آخیر دا: آخیر+ دا: در آخر، آخر سر. پایان کار.  بیر: یک. آد: نام.

معنی مصرع:  در پایان و در آخر چیزی از تو جز نام نیک نمی ماند

گوردون ایشین اگیلدی

لغات: گوردون: دیدی. ایشین: کار تو، ایش: کار، این: تو. اگیلید: کج شد.

معنی مصرع: اگر دیدی کارت کج شد، و ورق بر گشت...

دورما اکیل، گوزدن ایت

لغات: دورما: نایست. اکیل: جیم شو، برو.  گوزدن: از چشم. ایت: گم شو، از جلو چشم دور شو.

معنی مصرع: نایست و از جلو چشما برو. (مردم تورا نبینند و یا جائی برو که آشنا نداشته باشی) چرا که...

دوستون گوره ر داریخار

لغات: دوستون: دوستت.   گورر: می بیند (حال تو را ) داریخار: دلتنگ می شود.

معنی مصرع: دوستت تورا در آن حال می بیند و ناراحت می شود

دوشمن گوره ر شاد اولی

دوشمن: دشمن، بد خواه.  شاد: شاد، خوشحال.

دشمنت در حال می بیند و خوشحال می شود. پس بعتر است وقتی ورق بر گشت و بد اقبالی برای تو رو آورد، فلنگ را ببندی و خودت را گم و گور کنی!

ولی من نمی پسندم. برای اینکه تا زمانیکه آدم خیلی مجبور نشده و خوف جان نباشد نباید جیم بشود چون دشمن و بد خواه خوشحال می شود. شاید بهتر باشد که آدم همان جائی که هست بماند و تماشا کند و ببیند چه پیش می آید! میدان را نباید خالی کرد. امتحان پیش میآید!....

در هر صورت شعر زیبائی است و یک بار دیگر بخوانیم.

 

آغیز یئمیشی

بیرگون آغیز قالی بوش

بیر گون دولی داد اولی

گون وار کی ، هئچ زاد اولماز،

گون وار کی هر زاد اولی

بختین دورا، باخارسان

یادلار قوهوم قارداش دی

آمما بختین یاتاندا

قوهوم قارداش یاد اولی

چالیش آدین گلنده

رحمت اوخونسون سنه

دنیادا سندن قالان

آخیردا بیر آد اولی

گوردون ایشین اگیلدی

دورما اکیل، گوزدن ایت

دوستون گوره ر داریخار

دوشمن گوره ر شاد اولی

 

/ 5 نظر / 316 بازدید
عمو کیوان

بیر اوشاخلیقدا خوش اولدوم اودا یئر گوی قاچارخ گوش کیمی باغلار اوچوب یئل کیمی داغلار کئچدی

عمو کیوان

هر روز ازتون منتظر یه پست جدید هستیم

ندای حق سید علی بنی ها شمی کوه کمر

سلام استاد محترم سایت عالی است یک سری هم به وبلاک بنده هم سر بز نید

عمو کیوان

هنوز منتظر پست جدید هستیم

ندای حق سید علی بنی ها شمی کوه کمر

سایت عالی است استاد گرامی به وبلاک ما هم سری بز نید