سلام به همه دوستان

چرا اینجوری شده ؟ چرا من دیر به دیر آپ آبکی دارم؟ این قصه سر دراز دارد!  مدتیه که  وقت نمی کنم و امروز برای کار دیگر نشستم سر کامپیوتر و این بود که فیل ما یاد هندوستان کرد! با خودم گفتم: حالا  چند دقه بشین! کاری نداره چند کلمه بنویس! جواب خودمان را دادیم: ای بچشم!

حالا چی بنویسم؟ یه حاطره کوچلو، 

رفتم سر گذر و به بقّال گفتم : قند داری!

گفت: بله!

گفتم: روغن چی؟!

گفت: اونم دارم!

گفتم: پس خودت رو زود به پزشک نشون بده!

 

والسلام و ناامه تمام. ایام به کام!

/ 0 نظر / 20 بازدید