به چشمهای من نگاه کن!

شعری از هنر مند فقید حسین پناهی:

(به چشمهای من نگاه کن)

تقدیم به کسی که باعث شد او بشناسم!

شب در چشمهای من است

                      به سیاهی چشمهایم نگاه کن!

                                      روز در چشمهای من است

                                                  به سفیدی چشمهایم نگاه کن!

         شب و روز در چشمهای من است

                          به چشمهایم نگاه کن!

              پلکی ار فرو بندم، جهانی در ظلمات خواهد رفت!

*****

 شعر را با صدای مرحوم پناهی یکبار شنیدم و حفظ کردم

/ 0 نظر / 4 بازدید