محض آپ بودن

 امروز چند تا شعر می ذارمر محض آپ بودن. در همشون مکررات زیاده:

                              موی مه ما به بوی ما بویا به

بی او مویم موی ویم ماوا به

ماییم و مهی و آن مه ما با ما

             ما با مه ما  و مه ما  با  ما به (امیر خسر)

دو

ای چشم تو چشم چشـــــمه چشم همه

بی چشم تو نور نیــــــــست بر چشم همه

چشم همه را نظر بســــــــــــــــــوی تو بود

بی چشم تو چشمه هاست از چشم همه

سه

چشمم که بچشم آن پری چشـــــــــم افتاد

از چشم پری به چشــــــــم من چشم افتاد

رفتم که زچشـــــــــــــــم او بدزدم چشمی

چشمی شد و بر دو چشم من چشم افتاد

چهار

قیامت قامـــت و قامت قیامت

قیامت می کند آن قد و قامت

موذن گر ببیند قامتــــــــــت را

به قد قامت بمـــــاند تا قیامت

پنچ

من نیاز آرم ار تو ناز آری

من نیازارم ار تو ناز آری

شش

بیمارم و کارزار و تو درمانی

بیم آرم و کارزار و تو درمانی

گویم که به آتشم همی گردانی

گویم که بر آتشم همی گردانی

هفت

در هند کسانی که گرفتـــــــــــند وطن

مانند غلــــــــــــــــیواژ نه مردند و نه زن

این رسم عجب نگر که در کـــشور هند

زن شوهر شوهر است و شوهر زن زن

 این را بخوان

               

یکی از دوستان بامزه  مطالب عحیب غریب می گوید و کار های عجیب  و غریب هم می کند. مدعی بود که می تواند با خودکار آبی قرمز بنویسد! و بار دیگر یک جمله عربی گفت و ازمان خواست معنی اش بکنیم: خیر الناس من کف فکه و فک کفه وشر الناس من کف کفه و فک فکه! بعد هم یک بیتی نوشت که کلماتش متصل بهم بود و طولانی و گفت اگه مردشی بخوان:

منمستمیعشقلبلعلحبیبمگشتستبتجقیقمیعشقنصیبم

این هم که معروفه: کشتمشپششپشکشششپارا

این هم ازیادگارهای او ست: ککلیککپنکگلکلگلنک.

این پست محض آپ بودن است و ارزش دیگری ندارد!

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهتاب آسمان

سلام مطالب رو تا اینجا نگاه کردم.از نظر و راهنماییتون هم خیلی خیلی ممنون. فکر نکنید تعارف می کنم هااا. نه جدی میگم.درضمن من از کلمات کلیدی زیادی استفاده می کنم چون فکر می کنم بیشتر در کلمات جست و جو شده اینترنت قرار می گیرم. و برای همین سعی می کنم متنوع باشد. این مورد آخر رو که گفتید اگر روی فلان کلمه کلیک کنید همه ی موضوعات مربوطه میاد. تقریبا نمی دونستم و خیلی خوشم اومد. خیلی درد بخوره ممنون. خیلی خوشحال شدم که از پرباری مطالبم گفتید چون خودم دنبال همین بودم. و بقیه خبرها و عکس های بازیگرها برای جلب مخاطب است تا بیان و چیزهای خوبم رو بخونن.