زیارت ابی عبد الله

 

ای سایه بلــــــــــــند سرم ای برادرم

 

آیینــــــــــــــه ی ترک ترکِ در بــرابرم
بالم شکسته است و پرم پر نمی زند

اما هنوز مثل همـــــــــــیشه کبوترم

 

((اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُاللّهِ وَ بَرَکاتُهُ))

از حنّان بن سُدَیْر از پدرش منقولست که حضرت صادق - علیه السلام - به من فرمود:« اى سدیر زیارت مى کنى قبر حسین علیه السلام را در هر روز!»

 عرض کردم :« فداى تو گردم نه!»

 فرمود:« شما چه جفاکارید! در هر جمعه زیارت مى کنید او را!»

 گفتم :«نه!»

 فرمود:« در هر ماهى زیارت مى کنید!»

 گفتم:« نه!»

 فرمود:« در هر سالى او را زیارت مى کنید!»

 گفتم:« گاهى از سالها شده که زیارت کرده ام.»

  فرمود:« اى سُدیر! چه جفا کارید شما به امام حسین علیه السلام! آیا ندانستید که حق تعالى را دو هزار هزار فرشته است (و در تهذیب و فقیه هزار هزار فرشته است ) ژولیده مو گرد آلوده که مى گریند بر آن حضرت و زیارت مى کنند وسست نمى شوند و چه مى شود براى تو اى سدیر که زیارت کنى قبر حسین علیه السلام را در هر جمعه پنج مرتبه و در هر روزى یک مرتبه!»

 گفتم:« فدایت شوم بین ما و بین او فرسخهاى بسیار است!»

 فرمود:«  بالا رو به بام خانه ات پس نظر کن به جانب راست و چپ پس بلند کن سر خود را بسوى آسمان پس قصد کن جانب قبر آن حضرت را و بگو :«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُاللّهِ وَ بَرَکاتُهُ» نوشته مى شود براى تو زیارتى و آن زیارت حجّه و عمره است!»

 سُدیر گفت:« بسا شد که بجا آوردم این را در ماه بیشتر از بیست مرتبه!»

/ 0 نظر / 19 بازدید