(چکاوک) (قـُبـره )

چکاو )چکاوک) (قـُبـره ):

*پرنده خوش آواز باپر وبال رگه رگه وقهوه‌ای رنگ که اغلب درحال پرواز آواز می‌خواند.

*روی زمین راه می‌رود یا می‌دود.

*معمولاً ناخن انگشت عقبی پای این پرنده دراز ونوک تیز است.

*اغلب بطور دسته جمعی دیده می‌شوند.

 *روی زمین آشیانه می‌سازد.

 *از دانه‌ها، حشراتونرم تنان تغذیه می‌کنند.

این هم یکی  دیگر!

پرونده:BOKALO 5.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید