پرچم ماها راجه

 

خاطره/ پرچم ماها راجه(١)

راستی بعضی از افراد چنان آدم را شیفته و علاقمند خودشون می کنند که اگه خدای نکرده مدتی نبینشون، چشمت بدنبالشونه.

امروز هم از اون روزا بود. وپای صحبت یکی دونفر از کسانیکه سرشان به تنشان می ارزید نشستم و ماشین ما هم لقب پرچم راجا گرفت... 

خوب هوا بد نبود. آقای پور رضی تشریف آوردو بدون مقدمه شروع کرد به گفتن خاطره ای ،گفت:  ... چند سال پیش، رفته بودیم هند. به خیلی شهر ها و جا ها رفتیم. من جمله به جیپور هم رفیم. جالب اینکه در جیپور همه چی را برنگ صورتی نقاشی کرده ند. سئوال کردیم چرا این طوریه، گفتند: قبلا اینجا یک مهاراجه ای بوده که به رنگ صورتی علاقه داشته، برا همین همه چیز را این رنگی نقاشی کردند ...

... ما آنجا از راهنما خواستیم ما را به کاخ و یا بقول معروف به دار الخلافه مها راجائی ببرد و ببینیمش. با تاکسی  رفتیم. اما از آنجا رد شد و گفت فعلا امکان دیدن راجا نیست! بعد از یک گشت کوتاه، باز دوباره مارا به دار الاماره ماها راجه آورد و باز گفت: نمیشه دیدش! تا اینکه بار سوم، گفت: حلا میشه دیدش!... ما بهش گفتیم: چرا دوبار قبل گفتی نمیشه ؟!

گفت: آخه پرچم ماها راجه بر افراشته نبود و پائین آورده بودند و این بار پرچم را بالا  بودند و این علامتیه که ماها را جه را میشه دید!...

بعد از نقل بی مقدمه این این خاطره گفت:« ما هم هر وقت بخواهیم بدانیم جنابعالی تشریف دارید، نگاه می کنیم ببینیم ماشین شما این دور بر هست یا نه! 

--

١-راجا. (معرب ، اِ) راجاه ، راج معرب راجه یا مهرجاه لقب سلاطین غیرمسلمان هند. (النقود العربیه ص 134). راجه .مهاراجه . مهاراجا. و رجوع ...

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید