چکاو بلند پرواز soaring skylark;

این وبلاگ بیشتر به مسائل اعتقادی ،اخلاقی و خاطرات روزانه و مسائل ادبی و هنری می پردازد ولاغیر !تذکر:نظرات بدون اسم و آدرس ممکن است تائید نشود. مطلب دیگر این است که من بیش از یک ساعت برای مطالب وبلاگم وقت صرف نمی کنم و اشتباهات دستوری و اغلاط املائی ناشی از این موضوع است. من در اینجا اگر جدی نبوده ام نه اینکه نمی خواهم جدی باشم، اشتغالات و گرفتاریها مانع از آن است که بیشتر وقت برای پرباری مطالب بگذارم.

اسفند 93
1 پست
شهریور 93
15 پست
دی 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
16 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
16 پست
مرداد 91
15 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
11 پست
اسفند 90
17 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
11 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
12 پست
شهریور 90
20 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
14 پست
خرداد 90
17 پست
اسفند 89
10 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
10 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
16 پست
مرداد 89
25 پست
تیر 89
29 پست
خرداد 89
15 پست
اسفند 88
35 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
12 پست
آذر 88
22 پست
حکایت
18 پست
خاطره
117 پست
شعر
132 پست
اخلاق
90 پست
عکس
158 پست
خبر
41 پست
حدیث
54 پست
طنز
23 پست
هیچکدام
15 پست
جفنگ
29 پست
شعر_ترکی
8 پست
شرح
2 پست
مثل
20 پست
آیه
10 پست
دعا
1 پست
نقد
14 پست
بایاتی
1 پست
نقد_و_نظز
43 پست
رباعی
2 پست
تحقیق
5 پست
مقاله
14 پست
معارف
2 پست
جواب
1 پست
نکته
2 پست
معما
2 پست
گفتگو
1 پست
تاریخ
1 پست
تصوی
1 پست
چکیده
12 پست
110 پست
سفر_نامه
3 پست