چکاو بلند پرواز soaring skylark;

این وبلاگ بیشتر به مسائل اعتقادی ،اخلاقی و خاطرات روزانه و مسائل ادبی و هنری می پردازد ولاغیر !تذکر:نظرات بدون اسم و آدرس ممکن است تائید نشود. مطلب دیگر این است که من بیش از یک ساعت برای مطالب وبلاگم وقت صرف نمی کنم و اشتباهات دستوری و اغلاط املائی ناشی از این موضوع است. من در اینجا اگر جدی نبوده ام نه اینکه نمی خواهم جدی باشم، اشتغالات و گرفتاریها مانع از آن است که بیشتر وقت برای پرباری مطالب بگذارم.

محض آپ بودن

 امروز چند تا شعر می ذارمر محض آپ بودن. در همشون مکررات زیاده:

                              موی مه ما به بوی ما بویا به

بی او مویم موی ویم ماوا به

ماییم و مهی و آن مه ما با ما

             ما با مه ما  و مه ما  با  ما به (امیر خسر)

دو

ای چشم تو چشم چشـــــمه چشم همه

بی چشم تو نور نیــــــــست بر چشم همه

چشم همه را نظر بســــــــــــــــــوی تو بود

بی چشم تو چشمه هاست از چشم همه

سه

چشمم که بچشم آن پری چشـــــــــم افتاد

از چشم پری به چشــــــــم من چشم افتاد

رفتم که زچشـــــــــــــــم او بدزدم چشمی

چشمی شد و بر دو چشم من چشم افتاد

چهار

قیامت قامـــت و قامت قیامت

قیامت می کند آن قد و قامت

موذن گر ببیند قامتــــــــــت را

به قد قامت بمـــــاند تا قیامت

پنچ

من نیاز آرم ار تو ناز آری

من نیازارم ار تو ناز آری

شش

بیمارم و کارزار و تو درمانی

بیم آرم و کارزار و تو درمانی

گویم که به آتشم همی گردانی

گویم که بر آتشم همی گردانی

هفت

در هند کسانی که گرفتـــــــــــند وطن

مانند غلــــــــــــــــیواژ نه مردند و نه زن

این رسم عجب نگر که در کـــشور هند

زن شوهر شوهر است و شوهر زن زن

 این را بخوان

 
     
     
 
یکی از دوستان بامزه  مطالب عحیب غریب می گوید و کار های عجیب  و غریب هم می کند. مدعی بود که می تواند با خودکار آبی قرمز بنویسد! و بار دیگر یک جمله عربی گفت و ازمان خواست معنی اش بکنیم: خیر الناس من کف فکه و فک کفه وشر الناس من کف کفه و فک فکه! بعد هم یک بیتی نوشت که کلماتش متصل بهم بود و طولانی و گفت اگه مردشی بخوان:

منمستمیعشقلبلعلحبیبمگشتستبتجقیقمیعشقنصیبم

این هم که معروفه: کشتمشپششپشکشششپارا

این هم ازیادگارهای او ست: ککلیککپنکگلکلگلنک.

این پست محض آپ بودن است و ارزش دیگری ندارد!

  
نویسنده : احمد سلطانپور ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٠
تگ ها : شعر